Noves tecnologies

Oak house School > Noves tecnologies

Noves tecnologies

Oak House ofereix als seus alumnes nombroses oportunitats d’aprenentatge mitjançant l’ús de les noves tecnologies a les aules.

Totes les classes estan equipades amb una pissarra interactiva, un projector, altaveus i accés a Internet. Per tant, ja a Early Years s’incorporen els mitjans més avançats a les classes, el que els permet saber des dels 3 anys, com fer servir ordinadors, tauletes i pissarres, millorant la familiaritat amb les TIC.

Els laboratoris també estan equipats amb l’última tecnologia, el que permet als alumnes adquirir experiència en la realització d’experiments complexos.