SECUNDÀRIA

Oak house School > SECUNDÀRIA

[rev_slider_vc alias=”secundaria_ca”]

SECUNDÀRIA

El pla d’estudis de secundària d’Oak House School té una àmplia base, el que ofereix un equilibri entre els idiomes, les ciències, la tecnologia, les matemàtiques, les ciències socials, les arts i els aspectes socials i emocionals de l’aprenentatge.

S’anima els alumnes a desenvolupar el seu nivell d’independència, una bona ètica de treball i un amor per l’aprenentatge, tot en un entorn atent, estimulant i disciplinat. S’espera que els alumnes de secundària demostrin un nivell cada vegada més gran de responsabilitat social i consciència de la comunitat mundial.

El pensament crític es fomenta a través del pla d’estudis, així com en altres activitats com esdeveniments de debat. Els alumnes continuen desenvolupant les seves habilitats de comunicació i el currículum proporciona una experiència d’aprenentatge multilingüe, amb un enfoc continu en anglès.

A 1r i 2n ESO (Years 8 i 9), la meitat de les hores d’ensenyament són en anglès i la resta s’imparteixen en castellà o català. El francès i l’alemany s’ofereixen com una quarta llengua, cosa que els permet poder realitzar exàmens oficials externs.

A secundària es cobreixen les assignatures obligatòries del currículum català, el que permet als nostres alumnes completar el sistema d’educació secundària obligatòria (ESO). A més d’aquesta qualificació, preparem els nostres alumnes de 3r i 4t ESO (Years 10 i 11) per als exàmens Cambridge IGCSE en una varietat de matèries:

  • English Language
  • English Literature
  • Spanish First Language
  • Mathematics
  • Combined Science
  • Art/Music/Drama/P.E.

IGCSE

Els exàmens IGCSE estan reconeguts mundialment per universitats i empreses com una mesura del rendiment acadèmic i demostren la capacitat dels alumnes per estudiar assignatures en anglès a nivell nadiu.