RELIGIÓ

Oak house School > RELIGIÓ

RELIGIÓ

Oak House és una escola no confessional. No obstant això, el respecte a totes les religions ha de ser demostrat per tots els alumnes i aquest és un dels nostres principis ètics fonamentals.

Les classes extracurriculars de catequesi s’imparteixen setmanalment d’octubre a maig per als alumnes que desitgin fer la seva Primera Comunió o la seva Confirmació.

A primària s’estudien les religions del món i a secundària la religió és una assignatura optativa.