PERSONAL, SOCIAL AND HEALTH EDUCATION

Oak house School > PERSONAL, SOCIAL AND HEALTH EDUCATION

PERSONAL, SOCIAL AND HEALTH EDUCATION (PSHE)

A Oak House, no només eduquem els nostres alumnes en els aspectes acadèmics, també mostrem gran èmfasi en el reconeixement dels objectius i valors comuns, que sustenten el currículum i el treball escolar.

El programa SEAL, Social and Emotional Aspects of Learning (Aspectes socials i emocionals de l’aprenentatge) és part del PSHE i desenvolupa el benestar emocional dels alumnes.

Al llarg dels cursos, els nostres alumnes estudien diferents temes relacionats amb l’aprenentatge social i emocional:

  • Nous començaments
  • Pujant i caient
  • Digues no a la intimidació
  • Segueix les teves metes
  • Bo per a mi
  • Relacions
  • Canvis

A secundària, el programa continua en les classes de tutoria setmanals.