Patronat

Oak house School > Patronat

Patronat

Patronat de la Fundació

El Patronat de la Fundació està composat per set pares, elegits a través d’unes eleccions en les què participen totes les famílies del col·legi, per un període de cinc anys.

El Patronat exerceix les funcions de govern de la Fundació i participa activament en la planificació i gestió.

Actualment els membres del patronat de la Fundació Oak House School són:

  • Sra. Dña. Alicia de Carlos Bertrán
  • Sr. D. Fernando de la Cruz López
  • Sra. Dña. Mª Luisa Francolí Plaza
  • Sr. D. Carlos Onandia Alsius
  • Sra. Dña. Sonia Subirós Garberi
  • Sra. Dña. Clotilde Tesón Ruiz
  • Sr. D. José Turmo Coderque
(Visited 38 times, 1 visits today)