Patronat

Oak house School > Patronat

Patronat

Oak House School és una Fundació privada sense ànim de lucre.
El Patronat està format per un grup de set pares escollits per un període de cinc anys a través de les votacions de la resta de pares de l’escola.
El Patronat realitza funcions de govern de la Fundació i participa activament en la planificació i gestió.

Contacta amb nosaltres

Actualment els membres del Patronat són:

Sra. Sara Alarcón González

Sra. Eva Cortés Aguilar

Sr. Fernando de la Cruz López

Sra. Alejandra del Coto Ibarra

Sra. Mª Luisa Francolí Plaza

Sra. Sonia Subirós Garberi

Sra. Clotilde Tesón Ruiz