Patronat

Oak house School > Patronat

Patronat

Oak House School és una Fundació privada sense ànim de lucre.
El Patronat està format per un grup de set pares escollits per un període de cinc anys a través de les votacions de la resta de pares de l’escola.
El Patronat realitza funcions de govern de la Fundació i participa activament en la planificació i gestió.

Actualment els membres del Patronat són:

  • Sra. Dña. Alicia de Carlos Bertrán
  • Sr. D. Fernando de la Cruz López
  • Sra. Dña. Mª Luisa Francolí Plaza
  • Sr. D. Carlos Onandia Alsius
  • Sra. Dña. Sonia Subirós Garberi
  • Sra. Dña. Clotilde Tesón Ruiz
  • Sr. D. José Turmo Coderque
(Visited 133 times, 1 visits today)