OAK HOUSE SCHOOL AT A GLANCE

Oak house School > OAK HOUSE SCHOOL AT A GLANCE

OAK HOUSE SCHOOL AT A GLANCE

L’escola

Oak House School és un col·legi privat situat a Sarrià, a la part alta de Barcelona. El col·legi és una fundació sense ànim de lucre, regida per un patronat que està composat per set pares del col·legi, elegits a través de l’Associació de Mares i Pares del col·legi.

El nostre professorat

El quadre de professors i assistants (ajudants) d’ Oak House School està format per 106 persones. L’escola, per la seva idiosincràsia d’col·legi internacional i personal nadiu, presenta un petit grau de rotació laboral, aquest se situa en els últims tres anys en un percentatge del 2% anual. Oak House manté un quadre de professors estables amb una antiguitat mitjana de 11 anys, i que en els últims tres anys ha incrementat el seu claustre en un 13% a causa de la implantació de l’oferta de IB i de la major cobertura de necessitats educatives.

El col·legi destina una part important del seu pressupost a la formació del seu personal. En Oak House School tenim implementat un sistema de transmissió de coneixement adquirit en cursos de formació, així cada professor que realitza un curs de formació realitza una sessió formativa interna a la resta dels seus companys per transmetre l’après en el curs.

Un dels principals objectius d’Oak House School és recolzar i desenvolupar un sistema d’ensenyament i aprenentatge efectiu i ajudar al personal docent a millorar la seva pràctica professional a través de l’auto reflexió basada en proves i en formació d’alt nivell, a més d’oferir-los oportunitats de creixement professional. Animem els nostres professors a ser reflexius i a comprometre’s amb investigacions que promoguin l’excel·lència en la docència i l’aprenentatge. També animem els mestres de Batxillerat i IB a col·laborar amb universitats i escoles de negocis perquè amplien el nostre coneixement i ens ofereixen continguts actualitzats per als nostres alumnes a més d’un enfocament diferent sobre una gran varietat de temàtiques.

Els nostres alumnes

Actualment tenim 1050 alumnes matriculats d’edats compreses entre 3 i 18 anys.

El nostre objectiu és ajudar i motivar a cadascun dels nostres alumnes perquè aconsegueixin assolir el seu màxim potencial acadèmic individual i desenvolupin plenament les habilitats socials i emocionals.

Els alumnes d’Oak House School són independents i honestos i s’esforcen per aconseguir la seva millor marca personal, tenen una actitud positiva, un sentit de responsabilitat social i una actitud tolerant i respectuosa cap als altres. Això s’aconsegueix a través d’una forta associació entre les famílies i l’escola, que considerem un element essencial en l’educació dels nostres alumnes i una comunicació regular entre tutors i pares.

Suport als alumnes

Els tutors i els professors donen suport als nostres alumnes. Els tutors supervisen el progrés acadèmic dels alumnes i s’ocupen de qualsevol problema personal o social que pugui sorgir. El tutor és el nexe entre les famílies i l’escola i assegura que els pares estiguin informats sobre el progrés acadèmic i del benestar emocional dels alumnes.

El departament psicopedagògic del col·legi proporciona als alumnes a les seves famílies el suport social i emocional addicional quan cal.

Els alumnes amb necessitats addicionals d’aprenentatge (ALN) són supervisats i recolzats pels coordinadors de ALN.

Ús de la tecnologia

La tecnologia s’utilitza a Oak House School per donar suport i millorar l’aprenentatge quan és apropiat. Ensenyem als nostres alumnes les habilitats que necessitaran en un món tecnològic en constant desenvolupament. No obstant, també reconeixem que els professors i les famílies exerceixen papers essencials per garantir que els alumnes no depenguin excessivament de la tecnologia, ni en el seu aprenentatge ni en les seves interaccions socials.

Les aules i els laboratoris estan equipats amb les últimes tecnologies i tots els alumnes tenen accés individual a una varietat de dispositius.

Global partnerships

El programa Global Partnerships brinda als alumnes de Secundària l’oportunitat d’estudiar en col·legis internacionals a l’estranger per un període de fins a 12 setmanes. És un programa exigent, tant a nivell acadèmic com a nivell social i els alumnes participants estan motivats per aconseguir excel·lents qualificacions i creixement personal. Actualment, tenim convenis amb col.legis als Estats Units, Canadà, Austràlia i Sud-àfrica i el nostre objectiu és sumar més escoles a aquest projecte cada any.

Educació personal, social i emocional

L’educació que reben els nostres alumnes a Oak House School té influència i és una reflexió dels valors que promovem i del tipus de societat en la qual volem viure. A Oak House School volem donar la confiança a cada alumne perquè aconsegueixi el seu màxim rendiment.

Aquest programa desenvolupa el benestar emocional dels nostres alumnes a través de l’estudi de diferents temes: Ser jo en el meu món; Celebrant les diferències; Somnis i metes; Vida sana; Relacions i Com canvio.
Els alumnes de secundària també assisteixen a tallers dirigits per especialistes externs relacionats amb aquestes àrees.

Tant a Primària com a Secundària, els alumnes segueixen el programa Tutoria entre Iguals (T.E.I.), dissenyat com una mesura per prevenir el conflicte i la intimidació en l’entorn escolar.

Responsabilitat social

Animem els nostres alumnes a desenvolupar un sentit de responsabilitat social i a tenir una actitud tolerant i respectuosa cap als altres.

Donem suport tant a organitzacions benèfiques locals i internacionals, com UNICEF. Els nostres alumnes i famílies participen en una varietat d’iniciatives de recaptació de fons durant tot l’any.

Els estudiants de Secundària, Batxillerat i Batxillerat Internacional també participen en una nombrosos projectes de servei comunitari.

Esport

L’esport és un pilar fonamental en l’educació a Oak House School. Els valors transmesos pels esports d’equip són molt importants per als nostres alumnes i els animem activament a unir-se a algun dels equips de futbol sala, bàsquet i gimnàsia estètica.

Servei de menjador

El col·legi disposa de cuina pròpia, tot el menjar s’elabora a les nostres instal·lacions i els menús són supervisats acuradament per un nutricionista. També oferim un menú vegetarià i menús adaptats per als alumnes amb necessitats alimentàries especials.

Qualitat i rigor

A Early Years i Primària, Oak House School està plenament reconegut com a col·legi britànic a Espanya. L’autorització s’atorga seguint una rigorosa inspecció realitzada per inspectors britànics i una certificació avalada pel British Council.

El departament de secundària de Oak House School compleix plenament amb els requisits del sistema educatiu català amb un enfocament continu en l’anglès. Preparem als nostres alumnes de secundària també als exàmens Cambridge IGCSE en anglès, en sis matèries.

Els dos darrers anys de la seva escolarització, els alumnes d’Oak House poden escollir el programa International Baccalaureate Diploma Programme, impartit totalment en anglès o el programa de Batxillerat trilingüe que s’imparteix en castellà, català i anglès. Tots els alumnes tenen l’oportunitat de preparar-se per als exàmens Cambridge English language exams, nivells Advanced i Proficiency.

L’alta qualitat de l’ensenyament, la cura i l’atenció que donem a cada alumne i l’àmplia gamma de recursos proporcionats, són factors que defineixen a Oak House School. Els nostres professors són professionals compromesos que aprofiten les oportunitats de desenvolupament professional regular, que promouen les millors pràctiques dels sistemes educatius britànics, de batxillerat internacional i català.

Proyecte d’escola ecològica

Oak House School participa en nombrosos projectes ecològics, tots ells gestionats pel nostre ‘Eco Committee‘, format per alumnes i personal compromesos amb el medi ambient i l’ecologia. Els mateixos alumnes són els responsables del reciclatge, el compostatge, la jardineria i del control de l’ús d’energia dins del col·legi.