MISSIÓ I VALORS

Oak house School > MISSIÓ I VALORS

Oak House School

A Oak House School construïm sòlids fonaments sobre els que assentem el millor futur per a cada un dels nostres alumnes.

El nostre enfoc es basa en una educació i aprenentatge que fomenen la curiositat, la creativitat, l’esforç i la resiliencia, a la vegada que motiva als nostres alumnes a desenvolupar el seu màxim potencial.

El nostre sistema de valors ajuda als nostres alumnes a convertir-se en persones honestes i amb autoestima, amb un alt sentit de la responsabilitat social i una actitud respectuosa amb els altres. Fomentem una visió internacional de la vida, a través d’una comprensió cultural.

La nostra missió s’aconsegueix a través d’un fort vincle entre l’escola i la familia, que en la nostra opinió és fonamental per al desenvolupament de l’alumne/a.

OAK HOUSE SCHOOL BUILDING FUTURES SINCE 1968

Honestitat i integritat:
El nostre codi de conducta enfatiza el valor de la veritat, ser sincer amb un mateix i tenir sòlids principis morals.

Autoestima i autoconfiança:
Cada alumne és únic, mereix tot el nostre respecte i l’oportunitat de descobrir tot el seu potencial.

Esforç i resiliencia:
El nostre compromís és buscar la millora contínua i assolir l’excel·lència educativa mitjançant l’esforç constant, la motivació, la personalització i l’acceptació de la diversitat.

Curiositat intel·lectual, creativitat i pensament crític:
Considerem la curiositat intel·lectual i el desenvolupament d’un pensament crític habilitats essencials en cada alumne per adquirir coneixement, explorar, entendre i comprendre el món que ens envolta.

Empatia i respecte pels altres:
Promovem el respecte als altres i el desig d’una convivència harmoniosa; per això, demostrem comprensió i empatia per a les nostres persones properes i membres de la comunitat en general, a la vegada que un gran interès en les necessitats i problemes de la societat internacional.

Responsabilitat personal i social:
Ajudem als nostres alumnes a assolir l’autonomia, a responsabilitzar-se de les seves accions i decisions i a comprendre l’impacte que tenen en les vides dels altres i en el seu entorn.