DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Oak house School > DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Oak House School disposa d’un Departament de Psicologia que ofereix ajuda i suport als alumnes, famílies i personal.

El suport per als alumnes amb dificultats d’aprenentatge o altres necessitats educatives especials, també està organitzat pels nostres psicòlegs i coordinadors de necessitats educatives especials.

Necessitats educatives especials (ALN)

El Departament de Necessitats Educatives Especials, té dos objectius bàsics:

  1. Adaptar els recursos escolars i el pla d’estudis per facilitar l’aprenentatge tant dels alumnes diagnosticats amb una dificultat d’aprenentatge com TDAH, discalcúlia, disgrafia, etc. i dels alumnes acadèmicament dotats que requereixen majors desafiaments.
  2. En segon lloc, proporcionar suport constant als tutors per ajudar a la supervisió i l’orientació acadèmica que es brinda a tots els estudiants.