ESCOLA ECOLÒGICA

Oak house School > ESCOLA ECOLÒGICA

ESCOLA ECOLÒGICA

Eco-schools és un programa internacional que guia a les escoles en el seu viatge ecològic. El nostre projecte inclou diferents propostes: l’ús de paper, residus orgànics i l’ús d’electricitat.

Comptem amb un equip d’alumnes responsables de supervisar com de efectiu és el nostre programa de reciclatge de paper i també d’auditar la quantitat gastada.

Disposem d’un contenidor d’adob orgànic, també a càrrec dels nostres alumnes, a través del qual vam convertir les deixalles orgàniques d’aliments a fertilitzant per a la flora de l’escola.

A la coberta vegetal de l’edifici de Batxillerat / IB cultivem vegetals que després són consumits per tota la comunitat.
Finalment, també comptem amb grups d’alumnes que debaten sobre com millorar la sostenibilitat escolar.