OAK HOUSE SCHOOL

“La qualitat de l’ensenyament i l’atenció individual a cada alumne són els factors que defineixen OAK HOUSE.
El nostre objectiu fonamental és que els nostres alumnes desenvolupin les seves habilitats socials i emocionals al màxim nivell possible ”.

Infantil: Aprenent a través del joc

L’ambient d’aprenentatge per als alumnes d’Early Years a Oak House School és ric i variat, brindant als nostres alumnes més petits l’oportunitat i la confiança per explorar i aprendre en un lloc estimulant i segur, on afrontar nous reptes diàriament.

Els alumnes d’Early Years aprenen a través del joc i de la participació en experiències d’aprenentatge actiu, el que els ajuda a desenvolupar les seves habilitats físiques, socials i acadèmiques.

Els nostres alumnes de 3 i 4 anys segueixen el ‘Statutory Framework for the Early Years Foundation Stage Curriculum for England’ i totes les classes en aquests grups d’any estan impartides en anglès.

Primària: Curiositat intel.lectual

Els nostres alumnes de Primària compten amb una sòlida base per a l’aprenentatge. Les classes estan acuradament estructurades per permetre’ls consolidar i estendre el seu aprenentatge.
L’entusiasme per l’aprenentatge es promou a través de mètodes d’ensenyament que fomenten el descobriment, la investigació i les respostes creatives i imaginatives.

Animem els nostres alumnes a aprendre de manera autònoma, mentre treballen en col·laboració amb altres companys. Com a escola promovem valors com l’esforç, la resiliència, la tolerància, el respecte i l’esperit solidari envers els altres. Oferim als nostres alumnes un entorn estructurat i disciplinat, en el qual es puguin sentir segurs, puguin desenvolupar tot el seu potencial i sentir-se orgullosos dels seus assoliments. Volem que tots els alumnes gaudeixin de l’activitat acadèmica i de les activitats extracurriculars i que estiguin plenament implicats en la comunitat escolar.

Des de l’escola promovem amb fermesa el desenvolupament d’habilitats de comunicació per tal que els alumnes puguin expressar-se correctament a través del llenguatge oral i escrit.

Secundària: Pensament crític

El pla d’estudis de secundària d’Oak House School té una àmplia base, el que ofereix un equilibri entre els idiomes, les ciències, la tecnologia, les matemàtiques, les ciències socials, les arts i els aspectes socials i emocionals de l’aprenentatge.

S’anima els alumnes a desenvolupar el seu nivell d’independència, una bona ètica de treball i un amor per l’aprenentatge, tot en un entorn atent, estimulant i disciplinat. L’escola espera que els alumnes de secundària mostrin un nivell cada vegada més elevat de responsabilitat social i consciència dels problemes i necessitats que afecten la comunitat mundial.

El pensament crític es fomenta a través del pla d’estudis, a més de comptar amb activitats com el club de debat i esdeveniments de debat. Els alumnes continuen desenvolupant les seves habilitats de comunicació i el currículum proporciona una experiència d’aprenentatge multilingüe, amb un enfoc continu en anglès.

A 1r i 2n ESO (Years 8 i 9), la meitat de les hores d’ensenyament són en anglès i la resta s’imparteixen en castellà o català. El francès i l’alemany s’ofereixen com una quarta llengua, cosa que els permet poder realitzar exàmens oficials externs.

Batxillerat/International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP): Visió internacional

Els nostres alumnes de Batxillerat i International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) estan plens de recursos i tenen la capacitat d’avaluar la informació amb pensament crític. Els guiem per ajudar-los a entendre altres punts de vista, a més de prendre consciència del món que els envolta i de les necessitats de viure en un món global. Quan acaben la seva formació a Oak House, els alumnes deixen l’escola convertits en individus resilients, curiosos, amables i plens de confiança, plenament preparats per rebre les oportunitats que la vida els ofereix i tenir una visió internacional del món.

El programa IBDP és un conjunt d’educació equilibrat i repartit en dos anys acadèmics que inclou una avaluació externa molt rigurosa. A Oak House School totes les assignatures del IBDP s’imparteixen en anglès. S’ofereix l’anglès i el castellà com a primera llengua i la literatura, el francès i el castellà com a segones llengües.

Als programes de Batxillerat la majoria d’assignatures s’imparteixen en castellà o català. No obstant això, els alumnes segueixen estudiant anglès a un nivell elevat i tenen l’ oportunitat d’examinar-se per obtenir el Cambridge Advanced and Proficiency level. Durant els dos anys de batxillerat, els alumnes comparteixen assignatures comunes a tots els batxillerats i també assignatures específiques de cada tipus de batxillerat, com ciències socials o investigatives.

El primer pas per obtenir un lloc a Oak House School és venir a una visita guiada!

ONLINE informative session NURSERY (P3) 2023/2024